Medarbetare

José García-Valdecasas
José García-Valdecasas

José García-Valdecasas är advokat och medlem i Madrids Advokatsamfund samt EU-advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund verksam vid Lexur Juristbyrå AB i Stockholm. José är specialiserad inom internationell skatterätt. José har, bland annat, arbetat för KPMG och grundade senare företaget…

Anita Ekström
Anita Ekström

Jur kand Anita Ekström är verksam i Stockholm och samarbetar med Lexur Juristbyrå AB. Verksamheten omfattar juridisk rådgivning till såväl privatpersoner som företagare som vill etablera sig i Spanien samt rättsliga frågor som rör utlandssvenskar bosatta i Spanien. Anita är…

Abraham Delgado de Mendoza
Abraham Delgado de Mendoza

Abraham Delgado de Mendoza studerade juristlinjen vid universitetet i Cádiz och tog sin juris kandidat examen året 2008. Abraham Delgado de Mendoza är medlem i Advokatsamfundet i Spanien. Han kom till Sverige för drygt fyra år sedan och samarbetar med Lexur Juristbyrå AB…