Anita Ekström

Anita Ekström

Anita Ekström

Jur kand Anita Ekström är verksam i Stockholm och samarbetar med Lexur Juristbyrå AB. Verksamheten omfattar juridisk rådgivning till såväl privatpersoner som företagare som vill etablera sig i Spanien samt rättsliga frågor som rör utlandssvenskar bosatta i Spanien. Anita är utbildad till jur kand vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Efter examen arbetade hon, bland annat, som biträdande jurist vid Advokatfirman Susanne Urwitz i Stockholm för att därefter gå vidare med en verksamhet i egen regi. Anita har bott och arbetat i Spanien under mer än tio år och är väl insatt i den spanska kulturen och språket.

Språk: svenska, spanska och engelska.