Juristbyrå med spanska och svenska jurister

Vi arbetar i båda länderna

Lexur är en Juristbyrå i Stockholm med både spanska och svenska jurister som kan företräda dig i Spanien och Sverige. Lexur samarbetar med kontor i hela Spanien.

Vi erbjuder specialiserad rådgivning för såväl privatpersoner som företagare i Sverige och Spanien i samband med:

  • förvärv av en fastighet, finansiering och investering
  • företagsförvärv från enstaka fastigheter till komplexa transaktioner och större fastighetsbestånd
  • arbetsrätt, anställningsavtal och uppsägningar
  • folkbokföring, NIE – nummer (identitetsnummer för utlandsfödda i Spanien), studiekostnader och andra rättigheter/skyldigheter
  • familjerätt, äktenskap, äktenskapsförord, samboende, samboavtal, bodelning, vårdnad, äktenskapsskillnad och pensionsfrågor
  • successionsrätt, arv, testamente, gåvobrev, boutredning och arvskifte
  • avtal och andra rättshandlingar
  • stöd i domstol