Verksamhetsområden

 • Civilrätt/Familjerätt

  Vilka möjligheter finns om du och din familj vill bosätta er och/eller starta företag i Spanien? Vill du registrera ditt äktenskap eller få information om hur sambolagen fungerar i Spanien och kanske jämföra med gällande rättsregler i Sverige? Har du frågor om vårdnad, boende, umgänge eller underhållsskyldighet? Vilka möjligheter finns för att tillvarata dina intressen såväl privat som i affärsmässiga frågor?Lexurs jurister är specialiserade på frågor som rör individer, familjer samt företag särskilt i förhållandet Sverige och Spanien. Vår arbetsmetod är att skräddarsy en lösning utifrån klientens behov för att finna en effektiv åtgärd oavsett ärendets karaktär. Vi samarbetar med ett kompetent och lätt tillgängligt nätverk i Spanien som samarbetar för att garantera den bästa lösningen för just din situation.

  Skicka oss din förfrågan.

 • Företag/investeringar

  Funderar du över att göra en investering i Spanien? Hur bör en sådan transaktion planeras, finansieras och genomföras? Lexurs jurister har särskild kunskap inom området och säkerställer att du får ut det mesta av affären. Vår rådgivning omfattar företagandets hela händelseförlopp med själva upprättandet, utveckling och tillväxt. Lexur erbjuder olika typer av tjänster som att göra en due diligence för att få tillräckligt med underlag för ett klokt beslut. Genom framtagande av samtlig dokumentation tillsammans med en konsekvensanalys görs en noggrann genomgång innan investeringen. Lexur erbjuder hjälp med affärsmässiga och juridiska lösningar såväl före som under och efter själva investeringen.Lexurs erfarna skattejurister kan biträda dig och din verksamhet i frågor avseende skatterätt vid köp och försäljning av företag. Vi kan ge råd för att på ett lagligt sätt maximera vinsten för dig och din verksamhet. Vi kan hjälpa till vid etableringar i Spanien eller i kontakter med Skatteverket och i skatteprocesser.

  Kontakta oss på Lexur för att boka en tid så kan vi svara på dina frågor.

 • Fastighetsrätt

  Intresset för fastighetsinvesteringar i Spanien är stort. Behöver du hjälp med förvärv eller exploatering av en fastighet? Lexurs jurister kan biträda dig under hela processen och vägleda i komplicerade juridiska frågor som kan uppstå avseende miljörättsligt ansvar och planlagstiftning. Hur utformas hyres- och andra nyttjanderättsavtal för att optimera affärsnyttan? Vi upprättar hyresavtal och granskar lokala hyresregler samt ger råd till innehavare av lokal- och bostadsfastigheter samt till lokalhyresgäster.Frågor som brukar uppstå i samband med fastighets- eller lägenhetsköp i Spanien är:

  • vilka handlingar bör kontrolleras innan man betalar handpenning?
  • vilka kostnader uppstår i samband med köp av hus/lägenhet i Spanien förutom själva köpeskillingen?
  • vilka rättigheter/skyldigheter har jag som köpare/säljare av en fastighet?
  • vilka regler gäller om jag vill hyra ut min bostad i Spanien?

   
  Lexur hjälper dig genom hela processen och vi finns till hands för dina långsiktiga intressen och mål.

  Du är välkommen att mejla in frågor eller boka en tid.

 • Arvsrätt/testamente

  Lexurs jurister kan informera dig om vilka olika möjligheter som finns att tillgå för att skapa en hållbar struktur för framtiden för såväl dina personliga som familjerättsliga mål. Likaså klarlägga och ge råd för att testamentera en egendom på ett ordnat och väl genomtänkt sätt. Arvsrätten är ett av Lexurs rättsområden som är särskilt efterfrågade efter regeländringarna i samband med den nya arvsförordningen som trädde i kraft augusti 2015. Våra tjänster omfattar, bland annat, att upprätta testamente och informera om samt jämföra den spanska och svenska arvsrätten. Lexurs jurister kan företräda dig vid domstol i såväl Spanien som Sverige om en arvstvist skulle uppstå.

  Tveka inte att skicka oss din förfrågan.