José García-Valdecasas

José García-Valdecasas

José García-Valdecasas

José García-Valdecasas är advokat och medlem i Madrids Advokatsamfund samt EU-advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund verksam vid Lexur Juristbyrå AB i Stockholm. José är specialiserad inom internationell skatterätt. José har, bland annat, arbetat för KPMG och grundade senare företaget Lexur Abogados i Granada och Madrid (Spanien). Sedan sex år bor och arbetar han i Stockholm. I mer än tolv år har José arbetat med rättsliga frågor avseende såväl privatpersoner som företag inom olika EU-länder (inklusive Sverige).

Språk: svenska, spanska och engelska.