Juridisk information

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att samla information och ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att fortsätta att använda lexur.se godkänner du att vi använder cookies. Information om juridiska villkor och hur vi använder cookies.

Juridiska villkor

I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) har varje person som godkänner användarvillkoren för vår webbplats rätten att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifterna. De personuppgifter som användaren uppger kommer inte under några omständigheter att lämnas ut till tredje part, om det inte skulle vara absolut nödvändigt för att de ska kunna behandlas. Vidare bör användaren vara medveten om att den här webbplatsen i enlighet med gällande regler använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra upplevelsen och tjänsterna på vår webbplats. LEXUR JURISTBYRÅ AB förbehåller sig rätten att vid behov när som helst ändra sin integritetspolicy inklusive villkoren för användning av cookies. Eventuella ändringar av integritetspolicyn offentliggörs på webbplatsen.

Avtal för LEXUR JURISTBYRÅ ABs användarvillkor

  1. Allmän information

Lexur Juristbyrå AB med adress Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm (Sverige) och organisationsnummer 5569–683880. Detta företag är ansvarigt för hanteringen av och tjänsterna som erbjuds på denna webbplats (i fortsättningen ”LEXUR JURISTBYRÅ AB”).

  1. Beskrivning av tjänsterna

LEXUR JURISTBYRÅ AB erbjuder juridisk rådgivning vid köp och nyttjande av alla slags fastigheter inom Spanien.

  1. Användarvillkor

Genom att klicka på alternativet ”Jag godkänner användarvillkoren” för LEXUR JURISTBYRÅ ABs tjänster (i fortsättningen ”tjänster”) bekräftar avtalsparten att denna har läst, godkänner och accepterar alla de köpvillkor som beskrivs i detta avtal för användarvillkor (i fortsättningen ”avtal”). Avtalet träder i kraft samma dag och samma tidpunkt som det godkänns via denna webbplats och fortsätter att vara giltigt så länge som avtalsparten betalar för den överenskomna produkten i tid. LEXUR JURISTBYRÅ AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera användarvillkoren genom att offentliggöra ändringar och uppdateringar på sin webbplats www.lexur.se.

  1. Allmänna villkor

LEXUR JURISTBYRÅ AB har fullständiga rättigheter att när som helst och utan förvarning ändra, förbättra, uppdatera, lägga till resurser eller nya funktioner eller göra nya versioner av webbplatsen.

  1. Immateriella rättigheter

LEXUR JURISTBYRÅ ABs immateriella rättigheter: Avtalsparten medger att LEXUR JURISTBYRÅ AB med ensamrätt äger den lagliga rätten till och förfogandet över tjänsterna. Detta gäller även utan begränsningar de immateriella rättigheterna som skyddas enligt gällande lokala regler och internationella lagar för skydd av immateriell egendom. I överensstämmelse med detta godkänner avtalsparten ovanstående och försäkrar att denne inte kommer att kopiera, duplicera, sprida vidare, förändra, modifiera, sälja, sälja vidare, överlåta eller begagna sig av produkten utan LEXUR JURISTBYRÅ ABs uttryckliga, skriftliga tillstånd.

  1. Skydd av personuppgifter

LEXUR JURISTBYRÅ AB garanterar absolut sekretess vad gäller all information som företaget har tillgång till för att utföra de överenskomna tjänsterna, att informationen endast hanteras av personal som avtalsparten har godkänt och att företaget beaktar alla de rättsliga bestämmelser som gäller i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). I synnerhet garanterar LEXUR JURISTBYRÅ AB att personuppgifterna som avtalsparten eller andra personer uppgett inte används för något annat ändamål än för att utföra de överenskomna tjänsterna och att de heller inte överlåts, inte ens för lagring, till obehöriga. Tillika försäkrar LEXUR JURISTBYRÅ AB att företaget har de lämpliga tekniska och organisatoriska resurser som krävs för att i enlighet med gällande regler garantera säkerheten för de personuppgifter som företaget har tillgång till som ett resultat av förbindelsen med avtalsparten, samt för att undvika att dessa ändras, förloras, hanteras av eller är tillgängliga för obehöriga.

  1. Användning av cookies

För att tjänsterna ska fungera korrekt kan LEXUR JURISTBYRÅ AB begära information från den dator avtalsparten eller slutanvändaren använder för att få tillgång till tjänsterna och spara denna i en liten textfil på datorn. Filen används för att få information om hur internet används i allmänhet. I förekommande fall sparas information om användarens IP-adress, operativsystem och webbläsare. Från vår webbplats www.lexur.se installeras cookies från Google Analytics för att hantera statistik och RRSS-flöden (Facebook, Twitter etc.). Det rör sig om statistiska uppgifter om hur användaren surfar på vår webbplats. På samma sätt kan vi genom den textfil som sparas på användarens dator få information om hur internet används i allmänhet. Dessa cookies gör att vi kan erbjuda en bättre, mer personlig service samt underlättar för oss i förbättringen av vår webbplats. Genom att spara information om användarens personliga preferenser och vanor kan vi försöka anpassa vår webbplats så att sökningarna går snabbare och passar användaren bättre. Vi kan också känna igen en användare som besöker vår webbplats igen. Systemet genererar cookies så fort användaren besöker webbplatsen, om inte användaren har gjort inställningar för att neka cookies. Användaren kan välja att inte acceptera cookies genom att aktivera inställningar i webbläsaren som nekar cookies. Om användaren väljer detta alternativ kan det dock hända att vissa av de erbjudna tjänsterna inte fungerar eller att användaren inte kan se alla delar av webbplatsen.