Quiénes Somos

José García-Valdecasas
José García-Valdecasas

José García-Valdecasas är advokat och medlem i Madrids Advokatsamfund samt EU-advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund verksam vid Lexur Juristbyrå AB i Stockholm. José är specialiserad inom internationell skatterätt. José har, bland annat, arbetat för KPMG och grundade senare företaget…

Abraham Delgado de Mendoza
Abraham Delgado de Mendoza

Abraham Delgado de Mendoza studerade juristlinjen vid universitetet i Cádiz och tog sin juris kandidat examen året 2008. Abraham Delgado de Mendoza är medlem i Advokatsamfundet i Spanien. Han kom till Sverige för drygt fyra år sedan och samarbetar med Lexur Juristbyrå AB…