Quiénes Somos

José García-Valdecasas
José García-Valdecasas

José García-Valdecasas är advokat och medlem i Madrids Advokatsamfund samt EU-advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund verksam vid Lexur Juristbyrå AB i Stockholm. José är specialiserad inom internationell skatterätt. José har, bland annat, arbetat för KPMG och grundade senare företaget…