Blog

Har Du Sålt, Skänkt Eller Ärvt En Egendom I Spanien Vars Värde Var Lägre Än När Den Köptes? Få Tillbaka Den Lokala Skatt Som Du Betalat.

Har Du Sålt, Skänkt Eller Ärvt En Egendom I Spanien Vars Värde Var Lägre Än När Den Köptes? Få Tillbaka Den Lokala Skatt Som Du Betalat.

Den 16 februari 2017, kungjordes ett domslut från den spanska konstitutionsdomstolen angående frågan om författningsvidrighet nummer 1012–2015 rörande skatt på värdeökningen av tomter i stadsområden, känd under namnet Plusvalía Municipal.

Vad är Plusvalía? Har jag betalat det någon gång?

Plusvalía Municipal är en lokal skatt som fastställs av kommunen och där man beskattar överlåtelser av stadstomter (det gäller också för byggnader när man överlåter den tomt där de står). Den påverkar försäljningar, arv och gåvor, samt skapande eller överlåtelse av olika typer av rätt till användning, som nyttjanderätt. Den betalas av den som säljer, skänker eller ärver tomten.

Skatten beräknas som en procentsats av taxeringsvärdet på marken, en procentsats som varierar beroende på hur många år den som överlåter tomten har ägt den. Det rör sig om en av de viktigaste skatteintäkterna för kommunerna, som genom den varje år får in cirka 2 miljarder euro.

Eftersom skatten baseras på en procentsats av taxeringsvärdet, krävde kommunerna in den också när överlåtelsen hade gjorts utan någon vinst, i de fall är anskaffningsvärdet var högre eller lika med värdet på försäljningen/gåvan/arvet. Denna omständighet, försäljning/gåva/arv med förlust, har varit det vanliga sedan början av finanskrisen och prisfallet inom fastighetssektorn.

I sitt domslut fastslår konstitutionsdomstolen att denna tolkning är författningsvidrig och menar att när en försäljning/gåva/arv av fastighet inte ger någon vinst uppstår inte denna skatt och skattebetalaren har ingen betalningsplikt. Domstolen påpekar att “under inga omständigheter kan lagstiftaren fastställa en skatt utifrån händelser eller omständigheter som inte bygger på en verklig eller potentiell ekonomisk tillgång” eller beskatta “de fall där den ekonomiska kapacitet som beskattas inte ens är potentiell utan obefintlig, virtuell eller fiktiv” eftersom man i annat fall skulle skada den konstitutionella principen om ekonomisk kapacitet.

Sammanfattningsvis, utifrån det nämnda domslutet, klargörs möjligheterna att överklaga betalningen av skatt som krävts i fall där överlåtelsen inte inneburit någon vinst och att begära tillbaka den skatt som betalats under de senaste fyra åren, minst, vilket kan innebära en stor summa pengar.

Vi på Lexur Juristbyrå AB, kan hjälpa er att beräkna den summa som ni kan begära tillbaka och hjälpa er att få tillbaka era pengar.

Kontakta oss gärna: info@lexur.se / Tel 0046 (0) 8 501 006 01

José García-Valdecasas – Lexur Juristbyrå AB – www.lexur.se

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.