Blog

Reglering av Uthyrning av Bostäder för Turism- Eller Semesterändamål i Andalusien

Reglering av Uthyrning av Bostäder för Turism- Eller Semesterändamål i Andalusien

“Erbjudande augusti. Lägenhet uthyres i vackert kustsamhälle i Andalusien. Storslagen utsikt och bara 2 minuters gångväg till stranden.” Annonser av det här slaget, lätta att hitta på nätet, kommer nu att stå under Andalusiens regionala regerings överinseende, detta enligt Förordning 28/2016 av den 2 februari rörande bostäder för turismändamål¸ kungjord den 11 februari 2016.

Andalusiens regionala myndighet för Turism och Idrott har äntligen gett klartecken till ett särskilt regelverk för bostäder med erbjudanden om logi åt turister. Den senaste ändringen i juni 2013 av Lagen om Uthyrning i Tätort omfattade inte semesterbostäder.

Den nya förordningen, mycket efterfrågad av hotell- och turismbranschen, men inte lika mycket av ägarna till semesterlägenheter, innehåller i huvudsak följande:

Målsättning. Andalusiens regionala regering avser upprätta ett register över bostäder som kan hyras ut som semesterbostad. Syftet är att förhindra bedrägerier, svarta affärer och illojal konkurrens, liksom tillvarata brukarnas intressen och rättigheter.

Definition. Den nya förordningen kommer att reglera bostäder för semesterbruk belägna i bostadsområden, som erbjuder stadigvarande logi för semesterändamål mot betalning. Med stadigvarande och semesterändamål menas att dessa bostäder annonseras ut eller marknadsförs genom alla slags kanaler, t ex internet eller förmedlingar av typ Windu eller Airbnb med flera, och under förutsättning att de hyrs av samma hyresgäst under kortare tid än två månader i följd.

Undantagna är bostäder som upplåts kostnadsfritt, belägna i landsbygdsområden, vilka har sitt särskilda regelverk, liksom tre eller flera bostäder i grupp som tillhör en och samma person och ligger i samma fastighet eller angränsande fastigheter. Dessa regleras genom Förordning 194/2010 av den 20 april.
Register. Ägarna eller den inrättning som står för driften av dessa bostäder blir skyldiga att avge en officiell “Ansvarsförklaring” vid den regionala turismmyndigheten, med uppgifter om bostadens benämning, utdrag ur fastighetsregistret, tillstånd för bruk av bostaden, logikapacitet enligt fastighetens brukstillstånd, uppgifter om ägaren och dennes hemvist för underrättelser, liksom uppgifter om den person eller inrättning som står för driften. När inskrivning i Andalusiens turismregister skett, tilldelas en registerkod, som skall finnas med i samtliga sammanhang när bostaden annonseras ut.

Minimiservice. Bostäderna skall vara tillräckligt möblerade och utrustade med erforderliga hushållsapparater och husgeråd för omedelbart bruk. I rummen skall det finnas direktventilation genom yttervägg mot öppna innergårdar, samt mörkläggningssystem. I samtliga sovrum och vardagsrum i lägenheterna skall det finnas fast kylsystem när hyrestiden är maj – september, och fast uppvärmning under oktober – april. Brukaren skall också ha rätt att använda Blankett för Klagomål och Reklamationer, första hjälpen-kit, bruksanvisningar för apparater, turistinformation om området, städservice, sängkläder m fl hemtextilier, samt få omedelbar hjälp vid alla slags frågor eller när något inträffar i bostaden.

Hyra. Hyra skall offereras per övernattning och vatten, el, städning vid ankomst och användning av sängkläder, handdukar m fl hemtextilier skall ingå. Den som driver fastigheten får kräva förskott på upp till 30% av den totala kostnaden för vistelsen, och hålla inne högst 50% vid avbokning.

Påföljder vid överträdelser. I detta avseende hänför sig Förordningen direkt till Lag 13/2011 av den 23 december rörande Turism i Andalusien, där överträdelser rubriceras som lindriga, grova eller mycket grova och påföljderna kan variera från enkel varning eller böter från 2.001.- euro för lindriga överträdelser upp till 150.000.- euro för mycket allvarliga överträdelser.

Besiktningsenheten vid den regionala turismmyndigheten skall granska och kontrollera att bestämmelserna i denna förordning efterlevs, oavsett den kontroll som utövas av andra regionala myndigheter eller offentliga förvaltningar i syfte att tillse att förordningens innehåll fullgörs och inga svarta affärer förekommer.

Beskattning. Intäkter från upplåtelse av turism- eller semesterbostäder skall betraktas som inkomst av fastighetskapital och tas upp i vår inkomstdeklaration för ifrågavarande räkenskapsår. Man behöver inte anmäla sig till det statliga skatteverkets register över företagare och fria yrkesutövare.

Förordningen trädde i kraft den 11 maj i år, varför registrering av bostäder vid den regionala turismmyndigheten inte kunnat påbörjas före detta datum. Ägare eller arrangörer får inte annonsera ut fastigheterna förrän de erhållit registernummer efter inskrivning.

Som vi kan se, är det nya regelverket mycket detaljerat och konkret och har ännu bara funnits till en kort tid. Lexur Juristbyrå AB vill mycket gärna hjälpa till och reda ut de spörsmål som både ägare till fastigheter som kan upplåtas för semesterändamål och brukare kan ställas inför, och ställer gärna vår tid och våra kunskaper vad gäller juridik och fastigheter till ert förfogande.

Silverio Martín Matas – José García-Valdecasas
Lexur Juristbyrå AB – www.lexur.se – info@lexur.se

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.