Blog

Hur påverkas vi av brexit när vi skall köpa bostad i Spanien?

Hur påverkas vi av brexit när vi skall köpa bostad i Spanien?

Den 23 juni 2016 beslöt sig Storbritannien för att rösta för brexit, d v s att Storbritannien skall lämna EU. Alltsedan dess har det skapats ovisshet kring hur detta kommer att återverka inte bara på den brittiska utan även övriga EU-länders ekonomi.

Vi skall här fokusera på hur den spanska fastighetsmarknaden för turismen påverkas. Då måste vi hålla följande i minnet:

  1. Den brittiska marknaden stod förra året för 21,3% av fastighetsaffärerna inom turismbranschen (strandområden).
  2. Vid folkomröstningen om brexit ställde britterna krav på att i sina avtal föra in en “anti-brexitklausul”, varigenom deras avtal om köp eller försäljning skulle bli ogiltiga och de skulle få tillbaka pengarna om man röstade ja till brexit.

Följdverkningarna av brexit har varit och kan bli:

  1. Pundet devalveras och den brittiska fastighetsmarknaden kollapsar.
  2. Det blir dyrare för britterna att resa och köpa bostad i Spanien.
  3. Brittiska pensionärer kommer att få besvär med bosättningstillstånd och skatter: inkomstskatt, arvsskatt…
  4. Man kanske tvingas lägga ut sin bostad till försäljning för att få betalt i euro och inte i devalverade pund.

Det kan därför bli så att köpare från andra länder, t ex Sverige, blir de som tjänar på detta. Inte nog med att det fina fastighetsutbudet och de konkurrenskraftiga priserna lever vidare i Spanien, utan nu tillkommer dessutom följande:

  1. Spekulanterna/köparna blir färre (minus 20%?), varför de kommer att kräva ännu konkurrenskraftigare priser
  2. Inom ramen för utbudet/försäljningen kommer kanske de brittiska ägarnas att bli ännu intressantare, antingen därför att de inte kan sörja för bostäderna eller också p g a skatte/valutaförhållanden.
  3. Spanska (och svenska) banker får större tilltro till placeringar i Spanien, eftersom de är fördelaktiga för båda parter (kund och bank)
  4. Vi måste komma ihåg att Spanien har tagit sig ur den allvarliga lågkonjunkturen och nu är ett land med fullständig juridisk säkerhet för placeringar, bl a beroende på stabilitet, ändrad lagstiftning och ökad tilltro till marknaden.

Vi kan alltså dra slutsatsen att brexit för närvarande bara kan återverka positivt vad gäller svenskarnas (och andra EU-medborgares) bostadsköp.
Slutligen bör vi hålla ögonen på utvecklingen och under vilka villkor Storbritannien lämnar EU.

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.